[İman ile küfür dahi hicab imiş bu yolda, küfürle sefalaştım imanımı yele verdim. Yunus Emre]

27 Temmuz 2012 Cuma

Keçecizade İzzet Molla-Seçmece Divan“dest-i kûtâhımızı etmemiş allah resa
menba-ı lûtfunu yoksa elimizle kaparız
bize versin mi hudâ âb-ı hayât-ı tevfîk
hızr-ı bulsak reh-i zulmette külahın kaparız.”
keçecizade izzet molla

“çok şükür ki allah elimizi kısa yaratmış; yoksa elimiz uzanabilseydi o’nun lutuf ve iyilik menbaını elimizle kapatır, köreltir, kuruturduk. bu halimizle allah bize, istediğimize uygun başarı ve mutluluk bengisuyunu verir mi sanıyorsunuz; zulmet yurdunda (veya karanlık bir yerde) hızır’ı yalnız yakalasak külahını kapacağımızı (bizden başka kimsenin yardımına koşmasın diye onu soyup soğana çevireceğimizi) o bilmiyor mu?!..”


"gerçi sabr et diyemem âteş-i hicrândır bu
var ise sabrın eğer vasldan âsândır bu

hârını gül gülünü hâr görendir âkıl
zağ eder bülbülünü başka gülsitândır bu
...
ben usanmam gözümün nûru cefâdan amma
ne kadar olsa cefâdan usanır cândır bu

çerha tesir eden ey meh sana etmez mi eser
hazer et âh-ı dil-i sîne-i sûzandır bu

merkez-i dâire-i pîrde dur ey izzet
birgün elbetde döner başına devrândır bu"

k. izzet molla
"bihakk-ı hazret-i mecnun izâle eyleye hak
serimde derd-i hıredden biraz eser kaldı"
keçecizade izzet molla

katledilmiş tercümesi için:
kafamda akıl derdinden biraz eser kaldı, onu da hazreti mecnunun yüzü suyu hürmetine allah yoketsin.
amen